Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

Do przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat;  Wyczerpujące informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie Przedszkola.

Zajęcia dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2023 / 2024:

  • RELIGIA – dla 5,6- latków na pisemną prośbę rodziców
  • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – dla dzieci  6-letnich realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dla dzieci 4-5 letnich
  • JĘZYK  ANGIELSKI – dla  grup – 1-2 x tyg.

 

Przedszkole nr 189 w Poznaniu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1700. Dziecko należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 830, a odbierać po godz. 1430.

 

Z dniem 1 września 2018 roku dzieci są ubezpieczane od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Rodziców.

Rodziców dzieci alergicznych prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o rodzaju alergii.

 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW:

Rada Rodziców informuje, iż wysokość składki rocznej w tym roku wynosi 220 zł. Wpłaty można dokonywać u skarbników grupowych, w sekretariacie lub bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców Przedszkola nr 189:

nowy nr  konta 46 1610 1133 2000 0200 0856 0001
Opłata może być wniesiona w całości do końca października br. lub w dwóch ratach po 50% – pierwsza do końca października, druga do końca stycznia.

APEL DO RODZICÓW:

Rada Rodziców oraz Dyrekcja Przedszkola proszą rodziców o przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych! Nadchodzi okres jesienno-zimowy i w trosce o stan zdrowia dzieci własnych i cudzych zadbajmy o dobrą kondycję własnej pociechy i nie narażajmy dzieci zdrowych na kontakt z chorymi!

RODZICE!
Nasze przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, z którą można się skontaktować w razie problemów i otrzymać wsparcie specjalisty.Pomoc jest udzielana zarówno dzieciom jak i rodzicom, szczególnie teraz , w trakcie trwania epidemii.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA
OS. B. CHROBREGO 105, 60- 681 POZNAŃ
TEL. 61 823 – 44 –  31