Badanie populacyjne- materiał z Urzędu Miasta Poznania

  Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych elektronicznych kwestionariuszy. Ankiety są anonimowe, a ich wyniki będą wykorzystane do opracowania diagnozy w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia chorób układu oddechowego wśród mieszkańców Poznania. Badanie zostało zlecone przez Miasto Poznań, a jego wyniki przyczynią się do kształtowania przyszłej polityki zdrowotnej Miasta. Ankieta dotycząca dzieci: https://forms.gle/wJjtqN96hJb1QNp96 (ankietę wypełniamy osobno w odniesieniu do każdego dziecka) Ankieta dotycząca dorosłych: https://forms.gle/LxsjaZ62G...
Więcej ...

Narodowy Spis Powszechny

Szanowni Państwo, trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Takie badanie odbywa się raz na 10 lat i jest obowiązkowe dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. Spisem objęci zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, a także stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie jego trwania za granicą. Spisowi podlegają także osoby poniżej 18. roku życia, za które ankietę wypełniają rodzice lub opiekunowie.W tym roku podstawową formą udziału w badaniu jest samospis internetowy. Można go dokonać łatwo i bezpiecznie, bez wychodzenia z domu. Na stronie spis.gov.pl dostępna jest aplikacja zawierająca...
Więcej ...

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO! OD 29 MARCA 2021 R. DO 16 KWIETNIA 2021 R. PRZEDSZKOLE NR 189 „ŚMIAŁKOWO” PRZYJMUJE TYLKO DZIECI RODZICÓW ZATRUDNIONYCH  W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁANIA LECZNICZE  ORAZ ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  Covid – 19.
Więcej ...

DYŻUR WAKACYJNY

Uwaga Rodzice! W dniach 15- 31 marca 2021 r. można zapisać dziecko na dyżur wakacyjny. Druki deklaracji  znajdują się na stoliku w przedsionku przedszkola. Wypełnione deklaracje prosimy oddać bezpośrednio do sekretariatu lub wrzucić do skrzynki na listy przy wejściu do przedszkola. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.nabor.pcss.pl/poznan/dyzurywakacyjne/ dyżur wakacyjny -pismo p. Prezydenta do rodziców Harmonogram dyżuru wakacyjnego 2021 — placówki-korekta WO pdf informacja dla rodziców odnośnie dyżuru wakacyjnego
Więcej ...