RELIGIA 26.01- 28.01.21

Dzień dobry W związku z zaistniałą sytuacją, przesyłam propozycję zajęć dla dzieci, uczęszczających na lekcję religii w naszym przedszkolu.                       (zajęcia na czas od 26-28.01.21)   Temat: Jan Jezus także dziadków miał. Kochane dzieci. Ostatnio bardzo cieszyliście się ze wspólnie spędzonego czasu z bliskimi, świętując dzień Babci i Dziadka. Nie było to tak, jak zwykle. Nie mogliście zaprosić ich do swojego przedszkola i serdecznie ugościć. Ale bardzo się staraliście, aby dziadkowie byli szczęśliwi. Każda grupa wiele dni przygotowywała się do święta. Uczyliści...
Więcej ...

Nauczanie zdalne – Wróbelki, Zajączki i Sowy 22.06-30 .06.2020

Temat tygodnia: Hej dzieciaki! Nadchodzą wakacje. Cele zajęć: – wie, gdzie można spędzać wakacje; – wie, jak bezpiecznie zachowywać się podczas podróży, pobytu w górach, nad morzem; – zna środki transportuje, dzieli nazwy na sylaby; – rozwiązuje zagadki słowne; – pamięta o swoim tacie w dniu jego święta; – wykonuje prace plastyczna i dba o jej estetyczny wygląd; – utrwala przeliczanie w zakresie 10 w zadaniach tekstowych; – uczestniczy w zajęciach gimnastycznych; Dzień pierwszy- Temat : Lody dla ochłody. Kochani. Kiedy na dworze panuje upał, przyjemnie jest zjeść zimne lod...
Więcej ...

Nauczanie zdalne – Tygryski i Motylki 22.06.-30.06.2020

22.06. - 30.06.2020 Temat tygodnia: Wakacje! CELE : Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego przez Rodzica, Nauczyciela, Rozwijanie, doskonalenie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej, Usprawnianie aparatu mowy- samodzielne wypowiedzi, zabawy logopedyczne, Rozwijanie aktywności twórczej, Doskonalenie umiejętności manualnych, samodzielnej pracy z materiałem plastycznym- rysowanie, kolorowanie, wycinanie, składanie papieru. Doskonalenie sprawności ciała poprzez ćwiczenia, zabawy muzyczno- ruchowe Doskonalenie pojęć matematycznych Nauka piosenki wakacyjn...
Więcej ...

Nauczanie zdalne – Żabki i Wiewiórki 22.06-26.06.2020

WITAJCIE KOCHANE  DZIECI TO JUŻ NASZ OSTATNI TYDZIEŃ PRZED WAKACJAMI . WIECIE ,ŻE DZIŚ PIERWSZY DZIEŃ LATA. MAMY  DLA WAS PROPOZYCJĘ .LUBICIE PODRÓŻOWAĆ? ZABIERAMY  WAS DZIŚ W PODRÓŻ , PODRÓŻ NIEZWYKŁĄ-  DO KRAINY DZIKICH ZWIERZĄT . JESTEŚ GOTÓW ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY TEMAT NA TEN TYDZIEŃ    20.06-26.06.2020         „ ZWIERZĘTA GORĄCEGO KLIMATU „ CELE: WDRAŻANIE DO UWAŻNEGO SŁUCHANIA CZYTANEGO TEKSTU ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECKA ROZWIJANIE WYOBRAŹNI POBUDZANIE DO PRACY OBU PÓŁKUL MÓZGOWYCH WZBOGACANIE WIADOMOŚCI NA TEMAT ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH...
Więcej ...

Nauczanie zdalne- Wróbelki, Zajączki i Sowy 15.06- 19.06.2020

Temat tygodnia „Witaj lato!” Cele: - rozwijanie mowy komunikatywnej, zwrócenie uwagi na stosowanie poprawnych form gramatyczne oraz wypowiadanie się całymi zdaniami, - pogłębianie doświadczeń plastyczno- konstrukcyjnych, dziecko zna kolejność wykonywania pracy, - doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, głoski, określanie liczby sylab i głosek, - zapoznanie z zasadami rozwiązywania krzyżówki, - rozwijanie logicznego myślenia, utrwalanie liter, - rozwijanie wrażliwości muzycznej, - budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka, - rozbudzanie ...
Więcej ...

Nauczanie zdalne- Tygryski i Motylki 15.06- 19.06.2020

Kochane Przedszkolaki w zeszły tygodniu poznaliście zwiastuny lata. W tym tygodniu zapraszamy Was na wspólną wędrówkę. Dokąd? Odgadnijcie sami: W nim rosną drzewa. W nim ptaki śpiewają. W  nim małe i duże zwierzęta mieszkają. Na pewno odgadliście, to LAS!   Temat tygodnia: WĘDRÓWKI LEŚNYMI ŚCIEŻKAMI Cele wychowawczo- dydaktyczne: wzbogacanie wiadomości dzieci na temat środowiska przyrodniczego- ekosystemu leśnego, zachęcanie do obserwacji przyrody, budzenie szacunku dla przyrody, rozwijanie koncentracji uwagi podczas słuchania tekstów, oglądania bajek, d...
Więcej ...

Nauczanie zdalne- Żabki i Wiewiórki 15.06- 19.06.2020

WITAJCIE DZIECI! MAM NADZIEJĘ, ŻE MIŁO SPĘDZILIŚCIE WEEKEND I MOŻEMY ROZPOCZĄĆ NOWY TYDZIEŃ I NOWE ZAJĘCIA. W TYM TYGODNIU BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ O KOLORACH LATA. ZASTANÓWCIE SIĘ Z JAKIM KOLOREM KOJARZY SIĘ WAM LATO-MOŻE Z KOLOREM ŻÓŁTYM J ZAPRASZAMY WAS NA ZAJĘCIA BLOK TEMATYCZNY: ,,KOLORY LATA” CELE : Utrwalenie nazw kolorów podstawowych Rozwijanie sprawności manualnych Rozwijanie sprawności fizycznych Rozwijanie mowy Rozwijanie wyobraźni  słuchowej Rozwijanie umiejętności liczenia   DZIEŃ PIERWSZY  - TEMAT : KOLORY LATA- KOLOR ŻÓŁTY. Powitanie i r...
Więcej ...

Nauczanie zdalne – Tygryski i Motylki 08.06- 12.06.2020

Temat tygodnia: Zwiastuny lata Cele dydaktyczno-wychowawcze: rozbudzanie zainteresowania tematyką przyrodniczą rozwijanie sprawności słuchowej oraz umiejętności tworzenia skojarzeń poszerzanie wiadomości związanych ze zwiastunami pór roku: wiosny oraz lata, w tym zjawisk pogodowych związanych z nadchodzącą porą roku zachęcanie do obserwacji przyrodniczych: roślin, zwierząt nazywanie kolorów tęczy w języku angielskim rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia wdrażanie do liczenia z użyciem liczebników porządkowych doskonalenie umiejętności rysowania według własneg...
Więcej ...

Nauczanie zdalne- Wróbelki, Zajączki i Sowy

Temat tygodnia: Mamo, Tato – co Ty na to? Cele: Zapoznanie z wybranymi problemami z broszury opracowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną „Mamo, Tato – co Wy na to?” Zwrócenie uwagi na specyficzny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka Poznanie informacji „jak żyć po jednym dachem z Przedszkolakiem?” Kształcenie słuchu muzycznego Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych społeczeństwa Rozwijanie logicznego myślenia uwagi i pamięci Promowanie zdrowego trybu życia Rozwijanie umiejętności opowiadania wg kolejności zdarzeń Kształcenie słuchu fonem...
Więcej ...

Nauczanie zdalne- Żabki i Wiewiórki 8.06- 12.06.20

WITAJCIE DZIECI! WAKACJE JUŻ ZA CHWILĘ  DLATEGO W TYM TYGODNIU PRZENIESIEMY SIĘ W PODWODNĄ KRAINĘ, MIŁEJ ZABAWY, POWODZENIA. 08.06. - 12.06.2020r. BLOK TEMATYCZNY: „ PODWODNY ŚWIAT” CELE: Rozwijanie wyobraźni, fantazji. Poszerzanie wiedzy na temat organizmów żyjących w wodzie. Wdrażanie do działania zgodnie z instrukcją. Rozwijanie sprawności manualnych. Rozwijanie zdolności improwizacyjnych. Rozwijanie wyobraźni słuchowej. DZIEŃ DOBRY DZIECI, JUŻ PONIEDZIAŁEK! JESTEŚCIE GOTOWI – ZACZYNAMY. DZIEŃ PIERWSZY TEMAT: NAD MORZEM Na pewno każdy z Was był nad ...
Więcej ...