Zapraszamy na zebrania

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu   09 czerwca  2021 r. (środa) Spotkanie odbędzie się zgodnie z wytycznymi reżimu sanitarnego: *jedna osoba (rodzic) od jednego dziecka, *obowiązkowo maseczki, dezynfekcja rąk przed wejściem, *na spotkanie mogą przyjść tylko osoby, które w ostatnich dwóch tygodniach nie miały kontaktu z osobami zarażonymi COVID- 19  lub/i  nie  przebywały za granicą  kraju, *przed wejściem na spotkanie będzie mierzona temperatura. Spotkanie odbędzie się w dwóch turach *I grupa -  godz. 17. 00 - 17. 30 *II grupa – godz. 17. 45 – 18. 15 Inform...
Więcej ...

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Wniosek+o+przyjęcie+dziecka+do+przedszkola+na+rok+szkolny+2021_2022 Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli oświadczenie nr 1 wielodzietność (MEN)_2021 oświadczenie nr 2 (MEN) samotny_2021 oświadczenie nr 3 szczepienia_2021 Instrukcja w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu Nabór Informator dla Rodziców 2021 Informacja dla Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Informacja dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli _oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021
Więcej ...

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW NA PRZEDSZKOLAKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Szanowni Państwo! Informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów wnioski wraz z załącznikami składamy w wersji papierowej w Przedszkolu pierwszej preferencji (pierwszego wyboru). Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie między 16 a 30 marca 2021 r. w godzinach pracy przedszkola. Sposoby dostarczania dokumentów rekrutacyjnych: Dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem REKRUTACJA 2021 można wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej przy wejściu głównym do Przedszkola nr 189. Dokumenty w zaklejonej kopercie można wrzucić do skrzynki umieszczone...
Więcej ...

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rekrutacji. List do rodziców Terminy rekrutacji Kryteria rekrutacji DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI Wniosek Zaświadczenie z zakładu pracy Kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego za 2020 r. Oświadczenie rodzica - wykonanie u dziecka szczepień według kalendarza szczepień Od dnia 16 marca 2021 r. na stronie www.nabor.pcss.pl zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Wniosek wraz z oświadczeniami należy wypełnić elektronicznie na stronie internetowej naboru, po czym wydrukować i p...
Więcej ...