REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- WYMAGANE DOKUMENTY

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 Szanowni Państwo! Informujemy, że wypełnione wnioski podpisane przez rodziców/opiekunów wraz z załącznikami w wersji papierowej składamy w przedszkolu pierwszej preferencji (pierwszego wyboru). Termin składania dokumentów od 12 czerwca do 16 czerwca 2023 r. w godzinach pracy przedszkola. Sposoby dostarczania dokumentów rekrutacyjnych:  1. Dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2023 można wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej przy wejściu głównym do Przedszkola nr 189 Śmiałkowo.  2. Dokumenty w...
Więcej ...

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI Informacja dot. składania wniosku do rekrutacji Informator dla Rodzicow 2023 Klauzula informacyjna Kryteria rekrutacji Najczęściej zadawane pytania dot. rekrutacji Ogłoszenie rekrutacja Oświadczenie nr 1 wielodzietność (MEN)_2023 Oświadczenie nr 2 samotny_wychowanie (MEN)_2023 Oświadczenie nr 3 szczepienia_2023 Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją na temat naszego przedszkola: Przedszkole nr 189
Więcej ...