DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI

Informacja dot. składania wniosku do rekrutacji

Informator dla Rodzicow 2023

Klauzula informacyjna

Kryteria rekrutacji

Najczęściej zadawane pytania dot. rekrutacji

Ogłoszenie rekrutacja

Oświadczenie nr 1 wielodzietność (MEN)_2023

wiadczenie nr 2 samotny_wychowanie (MEN)_2023

Oświadczenie nr 3 szczepienia_2023

Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją na temat naszego przedszkola:

Przedszkole nr 189