Język angielski w czerwcu

Hello,

w czerwcu zrealizowaliśmy ostatni rozdział kursu Bebop Band 1 „In town”. Dzieci poznały nazwy wybranych zawodów w języku angielskim oraz nazwy miejsc pracy.
firefighter – strażak
police officer – funkcjonariusz policji
doctor – lekarz
teacher – nauczyciel
fire station – remiza straży pożarnej
police station – posterunek policji
hospital – szpital
school – szkoła
Wszystkie piosenki, słownictwo, które dzieci poznały znajdują się na znanej z zajęć aplikacji Bebop Band 1, którą zachęcamy do używania także w domu.
Do zobaczenia na zajęciach we wrześniu!
Udanego lata!
HAPPY SUMMER!
GOODBYE!