JĘZYK NIEMIECKI W PAŹDZIERNIKU

Zapoznanie dzieci z tematami:

poznanie słownictwa  dotyczącego  własnego  ciałą – Mein Körper  (der Kopf/ die Augen/die Ohren/die Nase/die Hände/die Fuße)

,,Wo sind meine Hände“-śpiewanie piosenki o podstawowych częściach ciała z pokazywaniem; dzieci 4-letnie powtórzenie oraz utrwalenie

,,Hände waschen”-piosenka o myciu  części ciała- powtórzenie i utrwalenie przerabianego słownictwa.

Zwroty grzecznościowe. Dzieci poznają podstawowe zwroty grzecznościowe: Bitte, Danke, Entschuldigung. Dzieci 4-letnie powtórzenie oraz utrwalenie.

Śpiewanie piosenki na melodię Panie Janie: „Bitte, Danke, Entschuldigung”